گزینش شایسته ترین لغت ها مهم دستگاه لیزر

در مقدمه تمام لغت ها اساسی دستگاه لیزر را مبتنی بر شاخص بازدهی آراسته فرمائید , همان گونه که تا قبل از این اشاره کردیم بالا بودن شاخص بازدهی نشانگر واژه و کلمه با اهمیت مطلوب خیس است .

شما برای افزایش بازدید سایتتان از موتورهای جستجو دستگاه لیزر نیاز به کلمه ها مهم متعددی ندارید . 5 کلمه و واژه اصلی برتر را تعیین نمایید و دستگاه لیزر به آن ها رنگ سبز دهید سپس 30 کلمه اساسی دستگاه لیزر مناسب بعدی را تعیین کرده و با زردرنگ معین فرمایید و 65 واژه مهم بعدی را بعنوان کامل کننده با رنگ قرمز متمایز فرمائید .

در نقطه پایان لیست مناسبی از کلمات با اهمیت دارید که رنگ سبز را بعنوان اولی گزینش , زردرنگ را بعنوان آیتم بعدی و رنگ قرمز را صرفا در موارد دستگاه لیزر خاص بکار بگیرید .
بروزرسانی جدید


گوگل قصد دارااست که ابزار جدیدی دستگاه لیزر را برای تعیین تعداد جستجوی عبارات مهم به وسیله یوزرها در ماه معرفی کند و دستگاه لیزر در آتی دسترسی به ابزار سایت دستگاه لیزر ممکن نخواهد بود . بزودی مقاله‌ای برای معرفی قابلیت‌ها و امکانات این ابزار تازه منتشر خوا هیم کرد .