دستگاه لیزر چیست؟

چیست؟ پس از فعالیت به بازه زمانی 4 سال بعنوان وبمستر هربار جواب متفاوتی برای این سوال اخذ کردم . یک وبمستر میتواند بعنوان یک رئیس بر فعالیت طراحان دستگاه لیزر , مشاوران , بازاریابان و دستگاه لیزر کاران بررسی کند و یا تمامی فعالیت‌ها را خویش به تنهایی انجام دهد اما در هر دو شکل جواب سوال SEM چه است تاثیر متعددی بر توفیق او خواهد داشت .
دستگاه لیزر و SEM دو نام برای یک مفهوم؟

برای خیلی از کسانی که در اینترنت فعال می باشند این دو مضمون‌ هنوز ناشناخته و نامفهوم مانده‌اند و یا این که SEM و دستگاه لیزر را یک چیز میپندارند البته به نظر اینجانب SEM یا به عبارتی ایران روتک دستگاه لیزر Marketing و دستگاه لیزر تفاوت زیادی با هم دارا هستند .
بازاریابی موتورهای کاوش Search Engine Marketing

SEM مفهومی دوچندان گسترده‌ای است . دستگاه لیزر در واقع تمام فعالیت‌هایی که به سوی منفعت از تکنولوژی موتورهای جستجو جهت ارتقا دستگاه لیزر بازدید یک وب سایت , جذابیت و درآمد انجام میگیرد , قسمتی از SEM می‌باشند به این ترتیب SEO را هم مشتمل بر می‌شود .


بخش‌هایی از SEM که بطور جدا از هم از دستگاه لیزر می باشند و تفاوت‌های این‌دو را دربرگیرنده میگردند را در ادامه دستگاه لیزر شرح خوا‌هیم بخشید .
تفاوت SEM و دستگاه لیزر